Staff Member

  • Follow Us

Staff Member

www.GlitterTextOnline.com

1. Suyati : Kepala Sekolah TKK PENABUR Kota Jababeka

2. Eni Mursih : Tata Usaha TKK PENABUR Kota Jababeka

3. Nanik Samkurniati         : Guru KB 

4. Septy Lestiyanti               : Guru TK A1 dan TK A2

5. Kristina Sri Lestari          : Guru TK B1 dan TK B2

6. Junita Buntang Rotua    : Guru TK B1 dan TK B2

7. Acem

8. Nuryoto